Liike & Luonto on syksyllä 2019 toimintansa aloittanut yhden naisen yritys, joka tarjoaa fysioterapiapalveluita ja luontoliikuntaan liittyvä palveluita Tampereen seudulla. Olen valmistunut fysioterapeutiksi Tampereen ammattikorkeakoulusta vuonna 2017 ja työskennellyt sen jälkeen fysioterapeuttina syöpäpotilaiden saattohoidossa Pirkanmaan Hoitokodissa, ikäihmisten ja vaikeasti muistisairaiden asumispalveluyksikössä sekä nuorisopsykiatrian piirissä masennus- ja ahdistusoireisten ja ylivilkkaiden nuorten kanssa.

Polkuni fysioterapeutiksi –  empatia elävää kohtaan

Polkuni fysioterapeutiksi on kulkenut monen mutkan kautta. Olen alunperin opiskellut Tampereen yliopistossa ympäristöpolitiikkaa, yhteiskunta- ja sosiaalitieteitä ja työskennellyt maisteriksi valmistumisen jälkeen tutkimustyössä ympäristöteemojen parissa. Akateemisesta maailmasta tieni vei fysioterapeuttikoulutukseen, ja varsin pian opintojen aikana huomasin, kuinka saumattomasti ympäristö- ja terveysteemat liittyvät yhteen.

Monilla terveydenhoidon mittareilla mitattuna ihmiskunta voi nykyään paremmin kuin koskaan aiemmin, ainakin maailman vauraissa maissa. Vakavia vammoja ja sairauksia osataan ehkäistä ja hoitaa, tarjolla on valtavasti tietoa terveellisistä elämäntavoista ja ihmisillä on huomattavasti aiempia sukupolvia paremmat edellytykset elää vanhaksi ja pysyä terveenä. Samaan aikaan mielenterveysongelmat ja pitkäaikaisen stressin aiheuttamat terveysongelmat ovat nyky-yhteiskunnassa lähes epidemia. Ajattelen, että samat ajatusmallit, arvot ja yhteiskunnalliset rakenteet, jotka aiheuttavat kohtuutonta kuormitusta luonnon ekosysteemeille, aiheuttavat kohtuutonta kuormitusta myös meille ihmisille. Sekä luonto että ihminen näyttäytyvät resursseina, joiden jaksamista venytetään äärimmilleen, kun tavoitellaan lisääntyvää hyvinvointia.

Tosiasiassa syvällinen hyvinvointi karkaa tässä kilpajuoksussa vain kauemmaksi. Yhteys luontoon ja omaan kehoon on monilta hukassa.

Luonto ei ole ihmisestä erillinen, vaan olemme kehomme kautta koko ajan kosketuksissa luonnon prosesseihin ja riippuvaisia luonnosta. Olemme kehoissamme osa luontoa siinä missä susikin omassa kehossaan. Ajattelen, että fysioterapian avulla on mahdollista palauttaa ja vahvistaa ihmisen yhteyttä omaan kehoonsa ja sitä kautta myös luontoon. Kun tulemme tietoiseksi oman kehomme viesteistä ja tarpeista ja osaamme osoittaa empatiaa omaa kehoamme kohtaan, voimme laajentaa tuota empatiaa koskemaan kaikkea elävää ympärillämme.

Tästä empatiasta nousee oma roolini fysioterapeuttina. Oman kehon toiminnan ymmärtäminen, tukeminen ja vahvistaminen voi vaikuttaa syvästi yksilön elämänlaatuun ja siihen, mikä elämässä on mahdollista. Tätä ymmärrystä ja tukea haluan työni kautta antaa asiakkailleni.