Kiipeily on kehoa ja mieltä hyvin kokonaisvaltaisesti kehittävä liikkumisen muoto, joka sopii lähes kaikille kuntotasosta riippumatta. Kiipeily kehittää voimaa, kehonhallintaa, tasapainoa ja liikkuvuutta. Se vahvistaa keskittymiskykyä ja itsesäätelyn taitoja, ja tarjoaa mahdollisuuksia itsensä haastamiseen. Kiipeilyä voidaan myös hyödyntää fysioterapiassa yhtenä kuntoutuksen muotona silloin, kun se sopii asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin! Kuntouttavaa kiipeilyä toteutetaan turvallisesti ja mukavasti sisäkiipeilyseinillä ja toiminnan lähtökohtana on aina asiakkaan kuntoutuksen tavoitteet.

Kiipeily tarjoaa mahdollisuuksia myös ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Kuten muutkin seikkailulliset menetelmät, myös kiipeily toimii erinomaisena välineenä esimerkiksi sosiaalisen vuorovaikutuksen, ryhmässä toimimisen, tunnetaitojen ja itsetunnon haasteiden käsittelyssä. Jos työskentelet sosiaali-, terveys- tai opetusalalla ja ajattelet, että asiakkaasi saattaisivat hyötyä kiipeilystä tai luonnonkallioilla koetusta köysilaskeutumisesta, ota yhteyttä niin pohditaan yhteistyön mahdollisuuksia!

Olen Suomen Kiipeilyliiton auktorisoima köysitoiminnanohjaaja ja minulla on useiden vuosien kokemus erilaisten kiipeilyryhmien ohjaamisesta lapsille, nuorille ja aikuisille sekä sisäkiipeilyseinillä että ulkokallioilla. Olen ollut kehittämässä kiipeilyn käyttöä terapeuttisena menetelmänä Suomessa ja ohjannut psykiatrisia kiipeilyterapiaryhmiä vuodesta 2017 alkaen.